วันศุกร์ 24/03/2017
เวลา15:17:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 20300  บาท
  ขายบาทละ 20400  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 19935.4  บาท
  ซื้อกรัมละ 1315  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช