วันศุกร์ 21/09/2018
เวลา09:29:00

100
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 18500  บาท
  ขายบาทละ 18600  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 18161.68  บาท
  ซื้อกรัมละ 1198  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช