พฤหัสบดี 02/04/2020
เวลา15:15:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 24650  บาท
  ขายบาทละ 24850  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 24210.52  บาท
  ซื้อกรัมละ 1597  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช