เสาร์ 18/11/2017
เวลา09:42:00

100
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 20000  บาท
  ขายบาทละ 20100  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 19647.36  บาท
  ซื้อกรัมละ 1296  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช