พุธ 25/11/2020
เวลา09:30:00

-250
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 25950  บาท
  ขายบาทละ 26050  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 25483.96  บาท
  ซื้อกรัมละ 1681  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช