อังคาร 13/11/2018
เวลา16:46:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 18700  บาท
  ขายบาทละ 18800  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 18358.76  บาท
  ซื้อกรัมละ 1211  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช