วันศุกร์ 14/08/2020
เวลา15:26:00

50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 28550  บาท
  ขายบาทละ 28650  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 28030.84  บาท
  ซื้อกรัมละ 1849  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช