พฤหัสบดี 28/01/2021
เวลา16:04:00

50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 26100  บาท
  ขายบาทละ 26200  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 25635.56  บาท
  ซื้อกรัมละ 1691  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช