อังคาร 25/07/2017
เวลา17:05:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 19750  บาท
  ขายบาทละ 19850  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 19389.64  บาท
  ซื้อกรัมละ 1279  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช