พุธ 19/02/2020
เวลา15:42:00

50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 23600  บาท
  ขายบาทละ 23700  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 23179.64  บาท
  ซื้อกรัมละ 1529  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช