พุธ 26/04/2017
เวลา09:30:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 20550  บาท
  ขายบาทละ 20650  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 20177.96  บาท
  ซื้อกรัมละ 1331  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช