พฤหัสบดี 20/06/2019
เวลา13:03:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 20100  บาท
  ขายบาทละ 20200  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 19738.32  บาท
  ซื้อกรัมละ 1302  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช