เสาร์ 07/12/2019
เวลา09:19:00

-150
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 20950  บาท
  ขายบาทละ 21050  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 20572.12  บาท
  ซื้อกรัมละ 1357  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช