วันศุกร์ 16/04/2021
เวลา16:22:00

50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 26050  บาท
  ขายบาทละ 26150  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 25574.92  บาท
  ซื้อกรัมละ 1687  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช