จันทร์ 26/10/2020
เวลา15:30:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 28050  บาท
  ขายบาทละ 28150  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 27545.72  บาท
  ซื้อกรัมละ 1817  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช