เสาร์ 27/05/2017
เวลา09:26:00

50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 20350  บาท
  ขายบาทละ 20450  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 19980.88  บาท
  ซื้อกรัมละ 1318  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช