วันศุกร์ 20/07/2018
เวลา11:57:00

50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 19300  บาท
  ขายบาทละ 19400  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 18950  บาท
  ซื้อกรัมละ 1250  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช