เสาร์ 25/02/2017
เวลา09:25:00

0
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 20650  บาท
  ขายบาทละ 20750  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 20284.08  บาท
  ซื้อกรัมละ 1338  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช