อังคาร 16/01/2018
เวลา09:23:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 20150  บาท
  ขายบาทละ 20250  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 19783.8  บาท
  ซื้อกรัมละ 1305  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช