วันศุกร์ 16/03/2018
เวลา09:30:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 19400  บาท
  ขายบาทละ 19500  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 19056.12  บาท
  ซื้อกรัมละ 1257  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช