เสาร์ 18/01/2020
เวลา09:31:00

0
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 22300  บาท
  ขายบาทละ 22400  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 21891.04  บาท
  ซื้อกรัมละ 1444  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช