อังคาร 18/12/2018
เวลา09:30:00

100
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 19250  บาท
  ขายบาทละ 19350  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 18904.52  บาท
  ซื้อกรัมละ 1247  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช