อังคาร 17/01/2017
เวลา16:49:00

50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 20250  บาท
  ขายบาทละ 20350  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 19889.92  บาท
  ซื้อกรัมละ 1312  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช