เสาร์ 24/08/2019
เวลา09:24:00

250
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 21950  บาท
  ขายบาทละ 22050  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 21557.52  บาท
  ซื้อกรัมละ 1422  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช