อังคาร 22/10/2019
เวลา09:29:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 21200  บาท
  ขายบาทละ 21300  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 20814.68  บาท
  ซื้อกรัมละ 1373  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช