พฤหัสบดี 18/04/2019
เวลา09:23:00

-50
    ทองคำแท่ง 96.5%
  ซื้อบาทละ 19150  บาท
  ขายบาทละ 19250  บาท
    ทองรูปพรรณ 96.5%
  ซื้อบาทละ 18798.4  บาท
  ซื้อกรัมละ 1240  บาท
ห้างขายทองทองใบเยาวราช