Member :: Username   Password   (สมัครสมาชิกใหม่)
This site requires Flash Player 8 and Javascript.
 
 


Wed, 05/Aug/2015 19:25:53

ราคาปัจจุบัน


วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
90%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
90%
ซื้อบาทละ
ทอง
40%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
40%
ซื้อบาทละ
.
05/Aug/2015 09:25:00 18000 18100 1170 17737.2 18500 1053 15963.48 410 6215.6
-50
  จันทร์      อังคาร      พุธ      พฤหัสบดี      ศุกร์      เสาร์   

วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
05/Aug/2015 09:25:00 18000 18100 1170 17737.2 18500 (-50)
04/Aug/2015 14:42:00 18050 18150 1173 17782.68 18550 (50)
09:38:00 18000 18100 1170 17737.2 18500 (-100)
03/Aug/2015 09:31:00 18100 18200 1177 17843.32 18600 (50)
01/Aug/2015 09:25:00 18050 18150 1173 17782.68 18550 (50)
31/Jul/2015 09:29:00 18000 18100 1170 17737.2 18500 (0)
30/Jul/2015 13:57:00 18000 18100 1170 17737.2 18500 (-50)
13:46:00 18050 18150 1173 17782.68 18550 (50)
13:26:00 18000 18100 1170 17737.2 18500 (-50)
13:10:00 18050 18150 1173 17782.68 18450 (-50)
09:20:00 18100 18200 1177 17843.32 18600 (0)
29/Jul/2015 13:00:00 18100 18200 1177 17843.32 18600 (50)
09:36:00 18050 18150 1173 17782.68 18550

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
 
Gold Price Chart


Platinum Price
ดูราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองคำปี 2009
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม

ราคาทองคำปี 2008
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม
4.เดือนเมษายน
5.เดือนพฤษภาคม
6.เดือนมิถุนายน
7.เดือนกรกฎาคม
8.เดือนสิงหาคม
9.เดือนกันยายน
10.เดือนตุลาคม
11.เดือนพฤศจิกายน
12.เดือนธันวาคม

SET50 Index


SET50 Index Futures


TFEX

[From www.kitco.com]

[from www.kitco.com]


[From www.kitco.com]

 
   
 

ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2226-1235 โทรสาร.0-2226-3742 Email : info@thongbai.com
Copyright and disclaimer 2007,

eXTReMe Tracker

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | สินค้าและบริการ | ข่าวและกิจกรรม | ถามตอบ | ราคาทอง | แผนที่ | กระดานความคิดเห็น | ติดต่อเรา