Member :: Username   Password   (สมัครสมาชิกใหม่)
This site requires Flash Player 8 and Javascript.
 
 


Tue, 02/Sep/2014 18:29:36

ราคาปัจจุบัน


วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
90%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
90%
ซื้อบาทละ
ทอง
40%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
40%
ซื้อบาทละ
.
02/Sep/2014 09:29:00 19400 19500 1261 19116.76 19900 1134.9 17205.084 441 6685.56
-50
  จันทร์      อังคาร      พุธ      พฤหัสบดี      ศุกร์      เสาร์   

วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
02/Sep/2014 09:29:00 19400 19500 1261 19116.76 19900 (-50)
01/Sep/2014 15:21:00 19450 19550 1264 19162.24 19950 (50)
09:30:00 19400 19500 1261 19116.76 19900 (0)
30/Aug/2014 09:20:00 19400 19500 1261 19116.76 19900 (50)
29/Aug/2014 15:48:00 19350 19450 1258 19071.28 19850 (-50)
15:16:00 19400 19500 1261 19116.76 19900 (-50)
09:30:00 19450 19550 1264 1962.24 19950 (50)
28/Aug/2014 15:40:00 19400 19500 1261 19116.76 19900 (-50)
15:10:00 19450 19550 1264 19162.24 19950 (50)
13:38:00 19400 19500 1261 19116.76 19900 (50)
09:27:00 19350 19450 1258 19071.28 19850 (0)
27/Aug/2014 09:32:00 19350 19450 1258 19071.28 19850 (-50)
26/Aug/2014 13:25:00 19400 19500 1261 19116.76 19900 (100)
10:20:00 19300 19400 1255 19025.8 19800 (50)
09:32:00 19250 19350 1251 18965.16 19750

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
 
Gold Price Chart


Platinum Price
ดูราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองคำปี 2009
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม

ราคาทองคำปี 2008
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม
4.เดือนเมษายน
5.เดือนพฤษภาคม
6.เดือนมิถุนายน
7.เดือนกรกฎาคม
8.เดือนสิงหาคม
9.เดือนกันยายน
10.เดือนตุลาคม
11.เดือนพฤศจิกายน
12.เดือนธันวาคม

SET50 Index


SET50 Index Futures


TFEX

[From www.kitco.com]

[from www.kitco.com]


[From www.kitco.com]

 
   
 

ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2226-1235 โทรสาร.0-2226-3742 Email : info@thongbai.com
Copyright and disclaimer 2007,

eXTReMe Tracker

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | สินค้าและบริการ | ข่าวและกิจกรรม | ถามตอบ | ราคาทอง | แผนที่ | กระดานความคิดเห็น | ติดต่อเรา