Member :: Username   Password   (สมัครสมาชิกใหม่)
This site requires Flash Player 8 and Javascript.
 
 


Tue, 31/Mar/2015 00:27:03

ราคาปัจจุบัน


วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
90%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
90%
ซื้อบาทละ
ทอง
40%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
40%
ซื้อบาทละ
.
30/Mar/2015 16:42:00 18250 18350 1186 17979.76 18750 1067.4 16181.784 415 6291.4
-50
  จันทร์      อังคาร      พุธ      พฤหัสบดี      ศุกร์      เสาร์   

วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
30/Mar/2015 16:42:00 18250 18350 1186 17979.76 18750 (-50)
16:21:00 18300 18400 1190 18040.4 18800 (50)
14:28:00 18250 18350 1186 17979.76 18750 (-50)
14:03:00 18300 18400 1190 18040.4 18800 (-50)
11:51:00 18350 18450 1193 18085.88 18850 (-50)
09:34:00 18400 18500 1196 18131.36 18800 (-50)
28/Mar/2015 09:15:00 18450 18550 1199 18176.84 18950 (50)
27/Mar/2015 15:21:00 18400 18500 1196 18131.36 18900 (-50)
14:59:00 18450 18550 1199 18176.84 18950 (-50)
14:13:00 18500 18600 1203 18237.48 19000 (50)
14:06:00 18450 18550 1199 18176.84 18950 (-50)
13:22:00 18500 18600 1203 18237.48 19000 (50)
09:24:00 18450 18550 1199 18176.84 18950 (-150)
26/Mar/2015 15:41:00 18600 18700 1209 18323.44 19100 (-50)
15:10:00 18650 18750 1212 18373.92 19150 (100)
15:02:00 18550 18650 1206 18282.96 19050 (50)
14:20:00 18500 18600 1203 18237.48 19000 (50)
13:13:00 18450 18550 1199 18176.84 18950 (50)
12:16:00 18400 18500 1196 18131.36 18900 (-50)
11:51:00 18450 18550 1199 18176.84 18950 (50)
09:39:00 18400 18500 1196 18131.36 18900 (100)
25/Mar/2015 14:51:00 18300 18400 1190 18040.4 18800 (50)
09:35:00 18250 18350 1186 17979.76 18750 (0)
24/Mar/2015 13:45:00 18250 18350 1186 17979.76 18750 (50)
09:26:00 18200 18300 1183 17934.28 18700

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
 
Gold Price Chart


Platinum Price
ดูราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองคำปี 2009
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม

ราคาทองคำปี 2008
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม
4.เดือนเมษายน
5.เดือนพฤษภาคม
6.เดือนมิถุนายน
7.เดือนกรกฎาคม
8.เดือนสิงหาคม
9.เดือนกันยายน
10.เดือนตุลาคม
11.เดือนพฤศจิกายน
12.เดือนธันวาคม

SET50 Index


SET50 Index Futures


TFEX

[From www.kitco.com]

[from www.kitco.com]


[From www.kitco.com]

 
   
 

ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2226-1235 โทรสาร.0-2226-3742 Email : info@thongbai.com
Copyright and disclaimer 2007,

eXTReMe Tracker

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | สินค้าและบริการ | ข่าวและกิจกรรม | ถามตอบ | ราคาทอง | แผนที่ | กระดานความคิดเห็น | ติดต่อเรา