Member :: Username   Password   (สมัครสมาชิกใหม่)
This site requires Flash Player 8 and Javascript.
 
 


Wed, 25/May/2016 16:05:53

ราคาปัจจุบัน


วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
90%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
90%
ซื้อบาทละ
ทอง
40%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
40%
ซื้อบาทละ
.
25/May/2016 12:47:00 20650 20750 1338 20284.08 21250 1204.2 18255.672 468 7094.88
-50
  จันทร์      อังคาร      พุธ      พฤหัสบดี      ศุกร์      เสาร์   

วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
25/May/2016 12:47:00 20650 20750 1338 20284.08 21250 (-50)
10:54:00 20700 20800 1341 20329.56 21300 (-50)
09:26:00 20750 20850 1344 20375.04 21350 (-250)
24/May/2016 10:47:00 21000 21100 1360 20617.6 21600 (-50)
09:42:00 21050 21150 1364 20678.24 21650 (0)
23/May/2016 12:44:00 21050 21150 1364 20678.24 21650 (-50)
09:30:00 21100 21200 1367 20723.72 21700 (0)
21/May/2016 09:25:00 21100 21200 1367 20723.72 21700 (-50)
20/May/2016 15:54:00 21150 21250 1370 20769.2 21750 (50)
09:57:00 21100 21200 1367 20723.72 21700 (-50)
19/May/2016 12:52:00 21150 21250 1370 20769.2 21750 (-50)
09:32:00 21200 21300 1373 20814.68 21800 (-150)
18/May/2016 13:32:00 21350 21450 1383 20966.28 21950 (-50)
09:29:00 21400 21500 1386 21011.76 22000

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 
 
Gold Price Chart


Platinum Price
ดูราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองคำปี 2009
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม

ราคาทองคำปี 2008
1.เดือนมกราคม
2.เดือนกุมภาพันธ์
3.เดือนมีนาคม
4.เดือนเมษายน
5.เดือนพฤษภาคม
6.เดือนมิถุนายน
7.เดือนกรกฎาคม
8.เดือนสิงหาคม
9.เดือนกันยายน
10.เดือนตุลาคม
11.เดือนพฤศจิกายน
12.เดือนธันวาคม

SET50 Index


SET50 Index Futures


TFEX

[From www.kitco.com]

[from www.kitco.com]


[From www.kitco.com]

 
   
 

ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2226-1235 โทรสาร.0-2226-3742 Email : info@thongbai.com
Copyright and disclaimer 2007,

eXTReMe Tracker

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | สินค้าและบริการ | ข่าวและกิจกรรม | ถามตอบ | ราคาทอง | แผนที่ | กระดานความคิดเห็น | ติดต่อเรา